Erikoistyökalut

TYÖKALU MUOVIPAALEILLE

Työkalu on suunniteltu esim. muovipäällysteisten jätepaalien käsittelyyn ja sillä voidaan
käsitellä kahta paalia kerralla. Tartunta tapahtuu paalien sivusta.
Työkalu voidaan toimittaa myös vakiokoosta poikkeavilla mitoilla. Työkalut voidaan
varustaa myös pyörittäjällä ja kiinnityskappaleilla koneen puomiin.


GGB

Työkalun mitoitus on aina käsiteltävän paalin koon mukaan.
Tyyppi Paalin mitat m SWL t
GGB-1.2 1,2 x 1,2 3
GGB-1.5 1,5 x 1,2 3
GGB-1.8 1,8 x 1,2 3

TASOITUSLAITEET TUKEILLE

Tukkien tasoituslaitteet on suunniteltu jäisten, käyrien tai muuten vaikeasti käsiteltävien
tukkien tasoitukseen ennen esim. kuorma-auton tai junan vaunuun lastausta.
Epäjärjestyksessä oleva tukkipino nostetaan ensin tasaajaan, joka tasaa pinon päät ja
tukit asettuvat parempaan järjestykseen.
Valikoimassa on sekä mekaaninen- ja hydraulisesti toimiva tasauslaite.


MLL

Mekaaninen tasauslaite 3 m tukin pituudelle.
Tyyppi Lokeron koko m² Tukin pituus m
MLL-5.0 5 3


HLL

Hydraulisesti toimiva tasaaja liitetään materiaalikokeen hydrauliikkaan. Operaattori ohjaa hytistä hydraulisylinteriä, joka siirtää tukkien panostuksen jälkeen liikkuvaa pystyseinää ja tasaa tukkipinon.
Tyyppi Kapasiteetti m² Tukin pituus m
HLL-6.0 6 3 - 6KIPPAAVA PYÖRÄKUORMAAJAKAUHA

Kauha on suunniteltu esim. hakkeen käsittelyyn. Kauhassa on hydrauliikalla toimiva
kauhan kippaus. Mahdollisuus toimittaa myös muilla kauha koilla.


SHL

Kauha suunniteltu materiaaleille, jonka ominaispaino on alle 0,8 t/m³.
Tyyppi Kapasiteetti m³ SWL t
SHL-12.0 12 10
SHL-14.0 14 12
SHL-18.0 18 15HAKEKONTTI

Kahden samalle trailerialustalle asennettu, hydraulisesti kippaava hakkeen/purun
kuljetusjärjestelmä. Kontit tyhjennetään kääntämällä sivuseinä ensin ylös ja kääntämällä nivelöity
lattia/takasivuseinä suoraan, jolloin materiaali valuu kontin sivulle. Järjestelmä on hydraulitoiminen.


CC

Järjestelmä suunniteltu materiaaleille, jonka ominaispaino on alle 0,6 t/m³ kuten esim. puru ja hake. Järjestelmän koko 2 x 80 m³.
Tyyppi Kapasiteetti m³ Kokonaispaino t
CC-160 2 x 80 120

PYÖRITTÄJÄ IR20M20 ja KIINNITYSKAPPALE PUOMIIN

Materiaalikoneissa käytettävät työlaitteet voidaan varustaa omalla pyörittäjällä
sekä kiinnityskappaleella, joka kiinnitetään koneen puomiin


IR20

Voidaan asentaa työlaitteen asennuslevyyn. Kaksi hydrauliläpivientiä. Paino 150 kg, SWL 15t


Kiinnityskappale puomi / pyörittäjä (työkalu)

Kiinnityskappale asennetaan pyörittäjän ja materiaalikoneen puomin väliin.